Home / Tag Archives: Đại tiện ra máu ở trẻ huyện Cái Bè‎

Tag Archives: Đại tiện ra máu ở trẻ huyện Cái Bè‎

Đại tiện ra máu ở trẻ

Đại tiện ra máu ở trẻ

Đối với mỗi bà mẹ nuôi con, việc đại tiện ra máu, biết phân biệt phân lành và phân xấu, phân bình thường và phân bất thường là việc rất quan trọng. Nó phản ánh tình trạng tiêu hoá của đứa trẻ và có thể phát hiện sớm một tình ...

Read More »